Anunturi

__

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă din regiunea Sud Muntenia

Prezentul anunț marchează demararea etapei de înscriere a grupului țintă din regiunea Sud Muntenia. Prezentul anunț se adresează participanților care doresc să se înscrie la cursurile care se vor organiza în Pitești, în luna mai 2019.

Anunt selectie GT Muntenia actualizat APR

METODOLOGIE Selectie – actualizata

Anexe-GT inscriere

__

Anunț de recrutare și selecție personal PROGENERARE-P1-SCJUC. 

prelungire termen
Cuvinte cheie: expert ghid practica

Avand in vedere buna derulare a contractuluiPOCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)- SCJUC scoate la concurs doua posturi de experti elaborare ghiduri de practica.

Anunt angajare experti elaborare ghiduri SCJUC

Acord prelucrare date

Cerere inscriere

Declaratie de disponibilitate

__

Anunț de recrutare și selecție personal PROGENERARE-P2-UMFCV. 

07.03.2019
Cuvinte cheie: expert ghid practica – procedura reluata

Avand in vedere buna derulare a contractuluiPOCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)-UMFCV scoate la concurs un post de expert elaborare ghiduri de practica.

Anunt selectie 4UMFCV-repostat

Acord prelucrare date

Cerere inscriere expert elaborare ghiduri

Declaratie Disponibilitate

 

__

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă din regiunea Sud Muntenia

Prezentul anunț marchează demararea etapei de înscriere a grupului țintă din regiunea Sud Muntenia. Prezentul anunț se adresează participanților care doresc să se înscrie la cursurile care se vor organiza în Pitești, în luna mai 2019.

Anunt selectie Grup Tinta – SUD MUNTENIA

Anexe inscriere – Anunt selectie Grup Tinta

__

Anunț de recrutare și selecție personal PROGENERARE-P1-SCJUC. 

08.02.2019
Cuvinte cheie: expert ghid practica

Avand in vedere buna derulare a contractuluiPOCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)- SCJUC scoate la concurs doua posturi de experti elaborare ghiduri de practica.

Anunt selectie SCJU – expert elaborare ghiduri

Acord prelucrare date

Cerere inscriere

Declaratie de disponibilitate

__

Anunț de recrutare și selecție personal PROGENERARE-P2-UMFCV. 

08.02.2019
Cuvinte cheie: expert ghid practica

Avand in vedere buna derulare a contractuluiPOCU/91/4/8/108073 „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialităţi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor Genetice Rare (PROGENERARE)-UMFCV scoate la concurs un post de expert elaborare ghiduri de practica.

Anunt selectie _2019_02_08_expert elaborare ghiduri

__

Anunț de recrutare și selecție personal PROGENERARE – P2-UMFCV. 

17.12.2018
Anunt recrutare si selectie personal PROGENERARE

__

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă in Zalau.

Prezentul anunț marchează demararea etapei de înscriere a grupului țintă la cursurile ce se vor organiza în Zalău, în luna martie 2019.

https://www.apwromania.ro/node/634

__

Important!!!

În data de 15 februarie 2019 în Regiunea Sud-Vest Oltenia va începe activitatea de formare profesională în domeniul Geneticii Medicale și Bolilor Rare.

In Regiunea Sud-Vest Oltenia, cursul se va derula în cadrul UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA (UMFCV).

Locatia: Craiova, UMFCV, Cladirea Veche, Strada Petru Rares, numarul 2. Etajul 1, la sediul disciplinelor de Biologie Celulara si Moleculara si Genetica Medicala.

Cursul este structurat în 5 module. Cumuleaza 30 ore/curs (6h/modul) si cuprinde noțiuni teoretice și practice.

__

 

 

Rezultatele finale – recrutare si selectie Grup Tinta, PROGENERARE – Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Stimati colegi,

Va multumim pentru interesul manifestat fata de proiectul ProGeneRare. Regasiti mai jos lista finala a candidatilor selectati in grupul tinta pentru Regiunea Sud-Vest – Oltenia.

In ziua de 10 ianuarie vom afisa repartitia pe grupe, precum si calendarul desfasurarii cursurilor.

 

__

Rezultate intermediare – recrutare si selectie Grup Tinta, PROGENERARE – Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Stimati candidati,

Va multumim pentru interesul manifestat fata de proiectul ProGeneRare. Regasiti mai jos lista preliminara a candidatilor admisi, ca urmare a finalizarii procesului de recrutare si selectie a grupului tinta pentru Regiunea Sud-Vest – Oltenia. Unul dintre criteriile de eligibilitate ce a condus la aceste rezultate a fost reprezentat de apartenenta candidatilor la specialitatile medicale relevante pentru directiile prioritare de formare profesionala abordate în cadrul proiectului (Genetica Medicala si Boli Rare), conform cererii de finantare aprobate de catre OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.

Eventualele contestatii se pot depune in urmatoarele 3 zile lucratoare, in intervalul 09.00-12.00, la sediul proiectului (Laboratorul de Genomica Umana, UMF Craiova, Bvd 1 Mai, nr 66, Craiova, Dolj).

__

Anunt de informare si selectie a Grupului Tinta – OLTENIA (descarcati documentul)

TERMEN LIMITA DEPUNERE DOSAR INSCRIERE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE LA CRAIOVA: 12 DECEMBRIE 2018.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, Dosarul de candidatură pentru grupul țintă va cuprinde următoarele documente: 
– Buletin/Carte de identitate valabilă – copie;
– Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea medicală, din care să reiasă inclusiv locul unde se află instituția publică de sănătate cu care are un contract pe perioadă determinată/nedeterminată) – original sau copie a contractului de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate (în cazul medicilor de familie);
– Diplomă de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ) – copie;
– Opisul documentelor din Dosarul de candidatură (Anexa 1);
– Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr. 2);
– Formularul de înregistrare în grupul țintă (Anexa nr.3);
– Chestionar de selecție (Anexa 4);
– Anexa 5 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
– Anexa 6 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

__

ERN-ITHACA 2018 annual meeting, Monday 8-9 October 2018, IMAGINE Institute, Paris

Din partea proiectului au participat managerul proiectului, coordonatorul partenerului 3, precum si alti doi membri ai echipei de implementare.

In cadrul acestei intalniri a fost prezentat proiectul si discutata oportunitatea auditarii stiintifice de catre expertii acestei retele europene.

Home

 

__

18 octombrie 2018, ora 13:00, U.M.F. Craiova, Sala Prof. Dr. Ion Roșculescu, Corp B, et.2, Bd. 1 Mai, nr.66

Conferința de lansare a proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE” – POCU/91/4/8/108073

Descarcati invitatia la conferinta lansare a proiectului PROGENERARE

__

24-28 septembrie 2018, Gura Humorului – al V-lea Congres de Genetica Medicala cu participare internațională 26-28 septembrie 2018

Prezentare proiect PROGENERARE (Congres_SRGM_2018 – descarcati program):

Descarcati_prezentare_PROGENERARE_SRGM_Gura Humorului

„Multidisciplinary management of GENETIC RARE Diseases: from theory to national guidelines – PROGENERARE (Grant: POCU 108073/91/4/8)”

__

24.07.2018  –  Al doilea anunţ selecţie personal pentru proiect

Informaţii pentru aplicanţi:

Anunt selectie 2

Formulare pentru aplicanţi:

Cerere inscriere

Declaratie Disponibilitate

Acord prelucrare date

__

12.07.2018  —  Lansare procedură recrutare şi selecţie personal pentru proiect

Informaţii pentru aplicanţi:

Anunt selectie

Formulare pentru aplicanţi:

Cerere inscriere

Declaratie Disponibilitate

Acord prelucrare date