Activitati

 

A1. Furnizarea programelor de formare profesionala specifica
A1.1. Elaborarea si creditarea cursului de formare profesionala specifica in domeniul bolilor rare si geneticii
A1.2. Elaborarea ghidurilor de practica medicala in domeniul bolilor rare
A1.3. Recrutarea si selectia grupului tinta
A1.4. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala specifica
A1.5. Organizarea unei campanii specifice de constientizare si depistare precoce a bolilor rare
A2. Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale